Fredagar och lördagar

DJ Weekend

6 maj
17-21 Pecut
21-01 Stefan Norlander

7 maj
20-01 Rolg Kling

13 maj
17-21 Alex Broms
21-01 Stefan Norlander

14 maj
20-01 Esteban Masaya

20 maj
17-21 Marion Abera
21-01 Rolf Kling

21 maj
20-01 Rolf Kling

27 maj
17-21 Pecut
20-01 Marion Abera

28 maj
20-01 Stefan Norlander

29 maj
15-19 Rolf Kling

Fredagar och lördagar

DJ Weekend

6 maj
17-21 Pecut
21-01 Stefan Norlander

7 maj
20-01 Rolg Kling

13 maj
17-21 Alex Broms
21-01 Stefan Norlander

14 maj
20-01 Esteban Masaya

20 maj
17-21 Marion Abera
21-01 Rolf Kling

21 maj
20-01 Rolf Kling

27 maj
17-21 Pecut
20-01 Marion Abera

28 maj
20-01 Stefan Norlander

29 maj
15-19 Rolf Kling

Restauranger som ingår i Melanders Group